Få den rette hjælp til oprettelse eller opdatering af skøde

25 november 2019 Astrid Pedersen
Få den rette hjælp til oprettelse eller opdatering af skøde

Hvis du står for at skulle overtage en ejerbolig – enten i forbindelse med et køb eller ved overdragelse – er der meget papir arbejde, som skal være på plads, førend dit ejerskab er det. Når du køber en ejerbolig, vil du typisk skulle underskrive en købsaftale, som gælder som en slags kontrakt mellem dig som køber og forrige ejer som sælger.

Skal du have overdraget et hus eller en lejlighed – for eksempel efter skilsmisse eller ophørt samliv, eller som følge af et dødsfald i familien, hvor du arver boligen – skal der også indgås en aftale, af hvilke de juridiske forhold omkring overdragelsen fremgår. Men hvad du ikke må overse i denne sammenhæng er skødet. Skødet er et selvstændigt dokument, som eksisterer uafhængigt af alle andre aftaler. Og det er af alleryderste vigtighed, at skødet opdateres og tinglyses på ny, når en bolig skifter ejerforhold.

Hvorfor er det vigtigt at ændre oplysninger i skødet?

Måske tænker du, at din købs- eller overdragelses-aftale er tilstrækkelig dokumentation for dit ejerskab over huset eller lejligheden. I visse tilfælde tinglyses købsaftalen da også i stedet for skødet. Men som hovedregel er skødet den eneste håndfaste og officielle dokumentation for boligens retmæssige ejerforhold.

Skødet er offentligt tilgængeligt, idet det er blevet optaget i det digitale register Tingbogen gennem den procedure, som kaldes for tinglysning. Opdatering af oplysninger i skødet samt tinglysningen af dette bør finde sted umiddelbart efter overdragelse af boligen, således at skødet fremstår korrekt opstillet og med de rette oplysninger. Ellers vil forrige ejer stadig fremgå af skødet som den aktuelle ejer, hvilket kan give ham eller hende uretmæssige fordele, for eksempel i forbindelse med optagelse af lån.

Hvem kan hjælpe med opsætning og tinglysning af skøde?

Du kan få hjælp til dit skøde fra en boligadvokat – læs mere på https://eboligadvokat.dk/skoede/ 

Flere Nyheder